Skip to content

Privacybeleid

1. Inleiding en algemene voorwaarden

Dit Privacybeleid dekt het verwerken van persoonlijke gegevens door Cognism Limited ("Cognism"), "Wij", "Ons" of "Onze" in dit privacybeleid) bij het leveren van haar diensten aan haar klanten.

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, dan kunt u met ons contact opnemen via:

Telefoon: +44 20 3858 0822

E-mail: privacy@cognism.com

Cognism is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit Privacybeleid geeft uitleg over de basis waarop wij welke persoonlijke gegevens verzamelen van u of van openbare bronnen en hoe deze zullen worden verwerkt door ons. Wij zijn de "gegevensbeheerder" waar wij besluiten over het doel of de middelen waarvoor deze persoonlijke gegevens worden verwerkt. Wij voldoen aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het beschermen van gegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons voor direct marketing doeleinden. Lees paragraaf 7 voor meer informatie over hoe u dit moet doen.

Dit Privacybeleid geeft uitleg over de volgende zaken:

 • Welke persoonlijke gegevens wij van u verwerken;
 • Waarom onze verwerking wettig is;
 • Met wie wij uw informatie mogen delen;
 • Hoe wij dergelijke informatie zullen gebruiken;
 • Aan wie wij die informatie mogen openbaren; en
 • Uw rechten met betrekking tot de informatie.


2. Welke informatie zal COGNISM over mij verzamelen?

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens die uw persoonlijke gegevens kunnen omvatten.

De website van Cognism: Als u contact met ons opneemt met vragen over onze dienstverlening of een demo op onze website verzoekt, dan kunnen de formulieren die u invult of de e-mailberichten die u naar onze verstuurd informatie bevatten over u zoals u volledige naam, uw e-mailadres, de organisatie namens wie u met ons contact opneemt en uw verzoek.

Het Online Client Platform van Cognism: Wij verzamelen de volledige naam, e-mailadres en wachtwoord van elk individu die de bevoegdheid van een klant heeft gekregen om het platform te bezoeken zodat we een dergelijke klant van Cognism toegang tot ons platform kunnen verschaffen en onze diensten kunnen verlenen.

Analyses op de website en het platform: Onze website en online Client Platform maken gebruik van cookies en andere mechanismen voor het verzamelen en loggen van analytische informatie voor het analyseren van het gebruik, het maken vna statistische rapporten over het gebruik van onze website en het verbeteren van onze website en marketing. Raadpleeg hier onze beleid met betrekking tot cookies voor meer informatie over het gebruik van cookies en het aanpassen van uw voorkeuren wat betreft cookies.

De volgende gegevens mogen worden verzameld:

 • Het aantal bezoekers van onze website;
 • De bezochte pagina's op de website en de tijd gespendeerd per pagina;
 • De interactieve informatie per pagina, zoals scrollen, kliks en manieren van surfen;
 • Websites vanwaaruit bezoekers zijn gekomen en waar ze later naar toegaan;
 • Reactietijden per pagina en eventuele fouten bij het downloaden; en
 • Andere technische informatie gerelateerd aan het apparaat van de eindgebruiker zoals het IP-adres of de plug-in van de browser.

De database van Cognism: Cognism verzamelt actuele en historische bedrijfsmatige contactgegevens. De gegevens verzameld over individuen in de database van Cognism bestaat uit:

 • Naam;
 • Bedrijf werkgever en informatie bedrjif;
 • Locatie kantoor (land en stad);
 • Zakelijk telefoonnummer;
 • Zakelijk e-mailadres;
 • Functietitel.

Tevens bewaren wij gegevens met betrekking tot het bedrijf van uw werkgever zoals de naam, alias, grootte, sector, website en sector. In sommige gevallen schatten we de nettowaarde van individuen op basis van informatie verkrijgbaar in het openbaar (bijvoorbeeld de werkgeschiedenis van het individu of als een dergelijk individu vroeger aandelen in een bedrijf heeft verkocht). Als u van baan ben veranderd, dan kunnen we informatie over vorige werkgevers en functietitels bewaren.

Voor Cognism is het nodig een zakelijk e-mailadres te hebben dat kan worden vastgelegd bij de profielen in haar database zodat er bepaalde aspecten van haar dienstverlening kunnen worden verleend. Als Cognism geen zakelijk e-mailadres van een profiel heeft, dan kan het een zakelijk e-mailadres genereren op basis van de structuur van e-mailadressen die worden geïmplementeerd door het bedrijf van de werkgever.

Wij bewaren ook gehashte persoonlijke e-mailadressen. Hashen is een coderingsmethode waarbij het e-mailadres zelf wordt verborgen en vervangen door een unieke referentie die een hash wordt genoemd. Een hash is een van de middelen die wordt gebruikt om hetzelfde individu te achterhalen op sociale netwerken. Wij decoderen de hash niet en gebruiken ook het persoonlijke e-mailadres niet om contact met u op te nemen.

Het grootste deel van de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen is afkomstig uit openbare bronnen zoals zakelijke en op werkgelegenheid geörienteerde netwerken, websites voor werving en bedrijfswebsites.

Tevens wordt er informatie verzameld van correspondentie met u (via e-mail of telefoon), van onze klanten, wervers en andere belangrijke leveranciers van gegevens. Cognism is niet op zoek naar eventuele niet-zakelijke gegevens zoals geboortedatum, woonadres, persoonlijke e-mail of telefoonnummer en Cognism verzamelt geen gevoelige persoonlijke gegevens.

3. Redenen voor verwerking


3.1 Instemming

In sommige geval verwerkt Cognism uw gegevens met uw instemming. Uw instemming kan worden verkregen namens Cognism via derden. U hebt het recht om een dergelijke instemming op elk moment in te trekken, en wij zullen stoppen met het verwerken van gegevens nadat de instemming werd ingetrokken.

3.2 Legitieme belangen

Cognism verwerkt uw persoonlijke gegevens als het in ons het legitieme belang, of van dat van onze klanten is, en als deze belangen niet in strijd zijn met uw rechten. De legitieme belangen van ons en onze klanten zijn: het hebben van informatie over potentiële zakelijke klanten georganiseerd in één doorzoekbare database, het hebben van toegang tot up-to-date en volledige informatie, het in staat zijn van het identificeren van het individu die een bepaalde rol heeft binnen een B2B-lead; het in staat kunnen zijn van het identificeren van individuen met een bepaalde geschatte nettowaarde, waardoor klanten alleen maar contact hoeven te leggen met relevante contacten, het in staat kunnen tot het genereren van en het contacteren van potentiële B2B-leads zodat er vormen van B2B-marketing kunnen worden uitgevoerd, het hebben van toegang tot getotaliseerde statistische inzichten met als doel het begrijpen van patronen en trends.

3.3 Nodig vanwege een wettelijke verplichting

Cognism kan uw gegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het voorkomen, onderzoeken en detecteren van misdaden, fraude of anti-sociaal gedrag en het vervolgen van overtreders, waaronder het samenwerken met wetshandhavers.

3.4 Nodig om te voldoen aan contractuele verplichtingen

Cognism kan uw gegevens verwerken omdat we een contract hebben met het individu en wij diens persoonlijke gegevens moeten verwerken om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen.

4.Gegevens delen

Wij delen uw informatie met de volgende:

4.1 Onze bedrijven

Toegang tot persoonlijke gegevens binnen Cognism en onze groep van bedrijven is beperkt tot die individuen die toegang tot deze informatie moeten hebben voor onze zakelijke doelen.

4.2 Klanten van Cognism

Wij kunnen persoonlijke gegevens delen met onze klanten als onderdeel van ons dienstenpakket. Cognism zorgt voor een beperkte toegang tot haar database. Klanten van Cognism kunnen de gegevens gebruiken om via hun zakelijke telefoontoestellen, hun zakelijke e-mailadressen, andere elektronische mail of via doelgericht advertenties op sociale netwerken contact op te nemen met individuen om hun producten en/of diensten aan de man te brengen.

Merk op dat bij het beschikbaar maken van de gegevens aan haar klanten, Cognism dergelijke data als verwerker verwerkt namens de klant die als beheerder fungeert. Klanten zullen waarschijnlijk hun eigen privacybeleid en opt-out-opties hebben, en wij raden aan dat u deze raadpleegt. Waar Cognism persoonlijke gegevens ter beschikking heeft gesteld aan haar klanten, dient het privacybeleid van de klant Cognism als een gegevensbron te vermelden.

4.3 Leveranciers, onderaannemers, dienstverleners

Wij houden uw informatie vertrouwelijk, maar kunnen dezen openbaren aan leveranciers of onderaannemers voor zover dat redelijke wijs nodig is voor de doelen beschreven in dit privacybeleid. Dit is echter gebaseerd op het feit dat zij hebben gegarandeerd deze informatie te beschermen.

Dit omvat externe dienstverlening van derden, zoals accountants, auditors, experts, advocaten en andere externe professionele adviseurs; IT-systemen, ondersteuning en hosting serviceprovicers; technische ingenieurs; providers voor de opslag van data en de cloud en soortgelijke derden partijen en uitbestede serviceproviders die ons assisteren bij het uitvoeren van zakelijke activiteiten.

4.4 Data Management Platform

Een Data Management Platform (DMP) is een technologisch platform gebruikt voor het verzamelen en beheren van gegevens, en voornamelijk bedoeld voor digitale marketing doeleinden. Cognism levert DMPs met gegevens zodat de DMP publiekssegmenten kan genereren welke door adverteerders worden gebruikt om specifieke gebruikerstypen te bereiken in online advertentiecampagnes.

4.5 Overheidsinstanties

Bovendien kunnen we uw gegevens doorgeven voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn (aan onder andere overheidsinstanties en wetshandhavers); gerelateerd aan eventuele rechtsgangen of toekomende rechtsgangen; en om onze wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen (waaronder het geven van informatie aan anderen om fraude te voorkomen).

4.6 Potentiële kopers of investeerders

Als wij betrokken zijn bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van onze bezittingen, dan krijgt u via e-mail, account message en/of een prominente mededeling op onze website bericht over eventuele wijzigingen van eigenaar of gebruik van deze informatie, en ook de keuzes die u hebt met betrekking tot deze informatie.

5. Hoe gebruiken wij de informatie die wij over u verzamelen

De website van Cognism en haar Client Platform: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de eigen doelen van Cognism verwerken:

 • Voor het beheren van inloggen op het platform (waar van toepassing) en het leveren van onze diensten aan onze klanten onder de overeengekomen voorwaarden;
 • Voor het verwerken van uw verzoeken zodat we kunnen reageren en ondersteuning bieden, waaronder het geven van informatie aan u en/of uw organisatie over de diensten die Cognism biedt;
 • Voor het op de hoogte houden van u via onze mailing met nieuws, aanbiedingen en updates over Cognism (zie onder als u zich wilt afmelden);
 • Voor het samenstellen van rapporten over hoe bezoekers de website van Cognism gebruiken en het verbeteren van de website;
 • Voor het opnieuw marketen voor Cognism, waardoor wij advertenties van Cognism kunnen laten zien aan mensen die onze website eerder hebben bezocht.
 • Voor het adverteren op sociale netwerken voor Cognism, en dat betekent dat als u linkt naar een van onze sociale mediaplatformen u te maken kunt krijgen met doelgerichte marketing waarin advertenties van Cognism via de website worden getoond.

Wij werken met derden partijen die adverteren op netwerken en sociale mediaplatformen zoals hier beschreven in ons cookiebeleid. Als u meer informatie wilt weten over de wijze waarop deze derden uw gegevens verzamelen en verwerken dan moet u hun respectievelijke privacybeleid raadplegen.

De database van Cognism: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens in de database van Cognism voor de volgende doelen gebruiken:

 • Voor het bouwen van de database van onze 'sales intelligence' zodat onze klanten saleleads kunnen genereren en beheren met betrekking tot bedrijven en individuen met een hoge nettowaarde;
 • Voor het in staat stellen van onze klanten om relevante advertenties te plaatsen op sociale nettwerken (zoals Facebook, LinkedIn en Instagram) en andere diensten;
 • Voor het in staat stellen van onze klanten om hun bestaande managementrecords voor het beheren van klantrelaties uit te breiden en tijdelijke updates over veranderingen te ontvangen;
 • Voor het uitvoeren van onderzoek en het samenstellen van statistische getotaliseerde rapporten op basis van data in de database van de 'sales intelligence'';
 • Voor het leveren van data aan managementplatformen;
 • Voer het uitvoeren van onze marketingcampagnes en het promoten van onze dienstverlening.

Tevens verwerken we persoonlijke gegevens om te voldoen aan de noodzakelijke wettelijke verplichtingen. Dit is inclusief het voorkomen, onderzoeken en detecteren van misdaden, fraude of anti-sociaal gedrag en het vervolgen van overtreders, waaronder het samenwerken met wetshandhavers.

Alle inhoud: Als u aanstootgevende inhoud naar ons stuurt of anderszins op een storende wijze gedrag als u onze website gebruikt, dan kunnen wij uw persoonlijke gegevens in uw berichten verwerken om te reageren en dergelijk gedrag te stoppen. Als wij op redelijke wijze kunnen aannemen dat u de wet hebt overtreden (als u bijvoorbeeld inhoud hebt gestuurd die op treiteren neerkomt of lasteren is), dan kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om de relevante derden partijen te informeren over de inhoud zoals uw e-mail-/internetprovider of de wetshandhavers.

6. Marketing opt-out-opties

Als u niet wenst dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in de database van Cognisme voor de in het bovenstaande beschreven doelen, dan moet u hier uw informatie invullen of contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

Klik op de onderstaande knop voor het afmelden van marketing e-mailberichten als u marketing e-mailberichten van ons ontvangt en u wilt verwijderd worden van die mailing.

7. De app

Aanvullende beperkingen op het gebruik van uw Gebruikersgegevens van Google: 

Niettegenstaande al het andere in dit Privacybeleid, als u de app toegang verleent tot de volgende typen van uw gegevens van Google, dan zal het gebruik van die gegevens door de app onderhevig zijn aan deze aanvullende beperkingen: 

7.1 Het gebruik en overbrengen door de app naar een andere app van informatie ontvangen van Googoe Accounts zal met in achtneming zijn van de Google API Services User Data Policy, inclusief de vereisten van beperkt gebruik en welke te lezen valt via de volgende link: https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy#additional_requirements_for_specific_api_scopes. Merk op dat dit het beleid van Google is, en dat daarom Cognism geen enkele controle of ingrijpen daarop kan uitoefenen. Wij raden u aan om het beleid van Google direct te bezoeken voor meer informatie over hun procedures en toekomstige updates. 

7.2 De app zal alleen toegang gebruiken tekstberichten (inclusief bijlagen), metadata, headers, en instellingen te lezen, schrijven, modificeren of beheren om een web e-mailclient te geven die gebruikers in staat stelt e-mailberichten te verzenden, lezen en te verwerken, en zal deze gegevens van Gmail niet overbrengen aan anderen tenzij dat nodig is om het leveren en verbeteren van deze functies, te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of als onderdeel van een fusie, acquisitie of verkoop van bezittingen. 

7.3 De app zal deze gegevens van Gmail niet gebruiken ten dienste van advertenties. 

 7.4 De app zal mensen geen toestemming geven deze gegevens te lezen tenzij wij u toestemming hebben gekregen voor specifieke berichten; dit is noodzakelijk om redenen van veiligheid zoals het onderzoeken van misbruik om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, of voor de interne operaties van de app, en zelfs dan alleen als de gegevens zijn getotaliseerd en geanonimiseerd. 

8. Uw rechten gerelateerd aan persoonlijke gegevens die we verwerken gerelateerd aan u

U hebt de volgende rechten over de wijze waarop wij persoonlijke gegevens gerelateerd aan u verwerken. Wij hebben als doel zonder enige vertraging, en op zijn hoogst binnen een maand, te voldoen aan verzoeken.

Neem contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens en gericht aan de Data Protection Officer als u een verzoek wilt doen.

8.1 U hebt het recht om een kopie te verzoeken van de persoonlijke gegevens die wij over uw bewaren en om fouten te laten verbeteren.

Wij zullen redelijke pogingen doen voor zover dat wettelijk vereist is om persoonlijke gegevens over u in onze dossiers (en bij eventuele derden waaraan deze werden geopenbaard) te leveren, corrigeren of te verwijderen.

8.2 Bezwaar maken tegen ons voor het verwerken van gegevens over u

U kunt aan ons vragen uw persoonlijke gegevens te beperken, het stoppen met het verwerken daarvan of te verwijderen als:

 • U ingestemd hebt met het feit dat Cognism persoonlijke gegevens verwerkt, en deze instemming hebt ingetrokken;
 • Het voor Cognism niet meer nodig is persoonlijke gegevens te verwerken voor de reden dat deze werden verzameld;
 • Cognism verwerkt dergelijke persoonlijke gegevens omdat het in het publieke belang is of omdat het nodig is voor het nastreven van een legitiem belang van Cognism, en u het niet eens bent met dat verwerken, en er is geen doorslaggevend legitiem belang voor ons om door te gaan met het verwerken daarvan;
 • De persoonlijke gegevens werden op onwettig wijze verwerkt; of
 • Het is voor u noodzakelijk de persoonlijke gegevens te verwijderen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8.3 Het verkrijgen van een door een machine te lezen kopie van uw persoonlijke gegevens die u kunt gebruiken bij een andere dienstverlener.

 • Als wij gegevens verwerken om te voldoen aan onze verplichtingen aan u, of omdat u ermee hebt ingestemd dat verwerken op automatische wijze wordt uitgevoerd, dan zullen wij u helpen met het verplaatsen, kopiëren of overbrengen van uw persoonlijke gegevens naar andere IT-systemen.
 • Als u het verzoekt zal Cognism u voorzien van de relevante persoonlijke gegevens in het CSV-format. Als het technische mogelijk is, dan kunt u aan ons verzoeken deze informatie direct te verzenden naar een andere provider van IT-systemen als dat u voorkeur heeft.

8.4 Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie

 • Laat het ons weten als u niet tevreden bent over de wijze waarop Cognism uw persoonlijke gegevens verwerkt.
 • Als u niet akkoord gaat met de wijze waarop wij uw gegevens hebben verwerkt of hebben gereageerd op uw vragen, of als u denkt dat wij uw persoonlijke gegevens op adequate wijze behandelen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office. Ga voor meer informatie, waaronder contactgegevens naar: https://ico.org.uk

9. Gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het relevante doel.

Wij houden rekening met de hoeveelheid, de aard, en de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico of schade van ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doelen waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of wij deze doelen op andere manieren kunnen bereiken en de wettelijke vereisten die van toepassing zijn om de passende bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen.

10. Kinderen

Wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen onder de 18 jaar en zij zijn ook niet onze doelgroep. Als een ouder of voogd erachter komt dat zijn of haar kind ons informatie heeft verschaft zonder hun toestemming, dan dient hij of zij contact met ons op te nemen via privacy@cognism.com. Wij zullen binnen afzienbare termijn dergelijk informatie uit onze dossiers verwijderen.

11. Beveiliging

Cognism heeft als doel het veilig en beveiligd houden van uw persoonlijke gegevens tegen niet-geautoriseerde toegang of niet-geautoriseerde wijzigingen, openbaarmakingen of vernietiging van informatie die wij in bezit hebben. Wij zullen alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, misbruik of wijzigen van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Onze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit:

 • Hashen en codering van onze diensten en gegevens;
 • Het regelmatig evalueren van het verzamelen van informatie;
 • Het codering van onze diensten en gegevens;
 • Beperkte toegang tot gegevens door medewerkers, aannemers en vertegenwoordigers; en
 • Intern beleid waarin onze beveiliging van gegevens wordt beschreven.

Wees er echter van bewust dat hoewel wij ernaar streven een redelijke beveilig te geven voor de informatie die wij verwerken en bewaren, geen enkel beveiligingssysteem alle potentiële inbreuken kan voorkomen.

12. Wijzigingen

Wij zullen u waar nodig via e-mailberichten en/of mededelingen op de website op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in dit privacybeleid.

13. Internationale overdracht van gegevens

Uw persoonlijke gegevens die u aan ons opgeeft worden in het algemeen opgeslagen en bewaard binnen de Europese Economische Zone (EEZ). Als gevolg de aard van onze wereldwijde zaken en vereiste technologieën echter, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgebracht naar derden serviceproviders buiten de EEZ, in landen waar een lager niveau van gegevensbescherming bestaat.

Als wij uw gegevens buiten de EEZ overbrengen, dan brengen we een minieme noodzakelijke hoeveelheid gegevens over, anonimiseren deze waar mogelijk en hebben overeenkomsten met die partijen waaronder standaard clausules voor het beschermen van gegevens om te garanderen dat de juiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid en de Europese niveaus van gegevensbescherming. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over deze veiligheidsmaatregelen.

14. Bewoners in Californië en CCPA

Als u in Californië woont, zoals gedefinieerd in Sectie 17014 van Titel 18 van de California Code of Regulations, dan hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.

Als u vragen hebt over onze privacybeleid en praktijken, neem dan contact met ons op door middel van de bovenstaande contactgegevens bovenaan dit beleid.

Raadpleeg het bovenstaande voor:

 • De datum waarop dit beleid voor het laatst werd bijgewerkt (zie paragraaf 1);
 • De categorieën persoonlijke gegevens verzameld over u (zie paragraaf 2);
 • De categorieën van bronnen van waaruit de persoonlijke gegevens werd verzameld (zie paragraaf 2);
 • De doelen voor het verzamelen en verkopen van persoonlijke gegevens (zie paragraaf 5);
 • De categorieën van derden waarmee we persoonlijke gegevens delen (zie paragraaf 4);
 • Waar u een profiel hebt in onze database, een lijst van categorieën aan persoonlijke gegevens verkocht over u in de afgelopen 12 maanden (zie paragraaf 2);
 • Waar u een profiel hebt in onze database, een lijst van categorieën aan persoonlijke gegevens verkocht over u in de afgelopen 12 maanden (zie paragraaf 2);

Wij hebben persoonlijke gegevens verkocht aan derden binnen de afgelopen 12 maanden.

Wij verkopen de persoonlijke gegevens niet aan minderjarigen jonger dan 16 jaar zonder bevestigende toestemming.

U kunt een bevoegd vertegenwoordiger aanwijzen om namens u een verzoek te doen onder de CCPA. De bevoegde vertegenwoordiger moet bewijs indienen dat hij of zij door u de bevoegdheid heeft gekregen namens u te handelen en een identiteitsbewijs overleggen.

U hebt het recht om:

 • Toegang te verzoeken tot uw persoonlijke gegevens en te verzoeken dat Cognism communiceert wat voor persoonlijke gegevens het verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en verkoopt;
 • te verzoeken tot het verwijderen van uw door ons verzamelde en bewaarde gegevens;
 • opt-out van de verkoop van uw persoonlijke gegevens (vul hier uw details in: Verkoop mijn informatie niet);
 • Niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van elk van uw rechten onder de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA).

Neem contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens en gericht aan de Data Protection Officer of bel ons op 001 8338291090 als u een verifieerbaar verzoek wilt doen. Wij kunnen u om een identiteitsbewijs vragen.