Skip to content

Integritetspolicy

1. Introduktion och allmänna villkor

Denna integritetspolicy omfattar Cognism Limiteds behandling av personuppgifter ( "Cognism", "vi", "oss" eller "vår" i denna policy) när de tillhandahåller tjänster till sina kunder.

Vid eventuella frågor eller synpunkter på denna integritetspolicy ber vi dig att kontakta oss på:

Telefon: +44 20 3858 0822.

E-post: privacy@cognism.com

Cognism är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy förklarar på vilken basis de personuppgifter vi samlar in från dig eller från offentliga källor kommer att behandlas av oss. I de fall vi avgör syftet till eller sättet på vilket dessa personuppgifter behandlas är vi "personuppgiftsansvarig". Vi kommer att följa alla tillämpliga dataskyddslagar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Se avsnitt 7 nedan för mer information om hur du gör detta.

Denna integritetspolicy förklarar följande:

 • Vilka personuppgifter vi kan samla in om dig;
 • Varför vår behandling är laglig;
 • Vem vi kan dela din information med;
 • Hur vi kommer att använda sådan information;
 • Vem vi kan lämna ut sådan information till; och
 • Dina rättigheter angående sådan information.

2. Vilken information kommer COGNISM att samla in om mig?

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter som kan innehålla dina personuppgifter.

Cognisms webbplats: Om du kontaktar oss om våra tjänster eller begär en demo på vår webbplats, kan formuläret du fyller i eller e-postmeddelanden som du skickar innehålla information om dig, såsom ditt fullständiga namn, din e-postadress, organisationen för vilkens räkning du kontaktar oss samt din förfrågan.

Cognisms kundplattform: För att Cognisms kunder ska få tillgång till vår plattform och därför till våra tjänster, samlar vi in namn, e-postadress och lösenord från varje individ som auktoriserats av att sådan kund att ha tillgång till plattformen.

Analytiska data på vår webbplats och plattform: På vår webbplats och kundplattform använder vi cookies och andra mekanismer för att samla in och logga analytiska data, för att analysera användning, sammanställa statistiska rapporter om användningen av vår webbplats och för att förbättra vår webbplats och vår marknadsföring. För att ta reda på mer om användningen av cookies och justera behandlingen av cookies, se vår policy om cookies här.

Följande data kan samlas in:

 • antal besökare på vår webbplats;
 • besökta sidor på webbplatsen och tid per sida;
 • information om sidinteraktion, såsom rullning, klick och surfmetoder;
 • webbplatser som besökare kommer från och som de besöker när de lämnar oss;
 • sidans svarstider och eventuella nedladdningsfel; samt
 • annan teknisk information om slutanvändarens enhet, såsom IP-adress eller insticksprogram i webbläsare.

Cognisms databas: Cognism in samlar aktuella och historiska kontaktuppgifter för affärsändamål. Uppgifterna som samlas in om individer i Cognisms databas består av:

 • Namn;
 • Arbetsgivare och företagsinformation;
 • Arbetsplats (land och ort);
 • Telefonnummer (arbetet);
 • E-postadress (arbetet);
 • Befattning

Vi lagrar också uppgifter om ditt arbetsgivare, t.ex. namn, alias, storlek, webbplats och bransch. I vissa fall uppskattar vi individers nettoförmögenhet baserat på offentligt tillgängliga data (till exempel individens anställningshistorik eller om en sådan person tidigare sålt aktier i ett företag). Om du har bytt jobb kan vi även lagra föregående arbetsgivare och befattningar.

För att Cognism ska kunna tillhandahålla vissa tjänster krävs att en e-postadress (arbetet) registreras till profiler i databasen. Om Cognism inte har tillgång till en e-postadress för en viss profil kan vi generera en e-postadress baserat på den e-postadressstruktur som implementeras av arbetsgivaren.

Vi lagrar även hashade personliga e-postadresser. Hashning är en krypteringsmetod varvid själva e-postadressen byts ut och istället ersätts med en unik referens, kallad hash. En hash är ett av de medel som används för att hitta samma person på sociala nätverk. Vi löser inte hashen eller använder din personliga e-postadress för att kontakta dig.

Majoriteten av de personuppgifter vi samlar in om dig kommer från offentligt tillgängliga källor som från affärs- och sysselsättningsorienterade sociala nätverk, rekryteringswebbplatser och företagswebbplatser.

Information samlas också in från kommunikation med dig (via e-post eller telefon), från våra kunder, rekryterare och andra premiumdataleverantörer. Cognism försöker inte samla in icke-affärsrelaterade uppgifter som födelsedatum, bostadsadress, personlig e-post eller telefonnummer och Cognism samlar inte in känsliga personuppgifter.

 

3. Basis för behandling

3.1 Samtycke

Vid vissa tillfällen behandlar Cognism dina uppgifter med ditt samtycke. Ditt samtycke kan erhållas av tredje part på Cognisms vägnar. Du har rätt att när som helst återkalla sådant samtycke och vi upphör att behandla uppgifter efter samtycke har återkallats.

3.2 Legitimt intresse

Cognism behandlar dina personuppgifter när det är i våra eller våra kunders legitima intresse att göra det och när dessa intressen inte åsidosätts av dina rättigheter. Våra och våra kunders legitima intressen inkluderar: att ha information om potentiella företagskunder sammanställd i en sökbar databas, att ha tillgång till uppdaterad och fullständig information, att kunna identifiera en individ med en viss roll inom ett B2B-led; att kunna identifiera individer med en viss uppskattad nettoförmögenhet, vilket gör det möjligt för kunder att endast nå relevanta kontakter, att kunna generera och kontakta potentiella B2B-led för marknadsföringsändamål, att ha tillgång till aggregerade statistiska insikter för att förstå mönster och trender.

3.3 Rättsliga skyldigheter

Cognism kan behandla dina uppgifter för att uppfylla våra rättsliga och regelmässiga skyldigheter, t.ex. förebygga, utreda och upptäcka brott, bedrägerier eller antisocialt beteende och lagföra gärningsmän, inklusive samarbete med brottsbekämpande myndigheter.

3.4 Avtalsenliga skyldigheter

Cognism kan behandla dina uppgifter där vi har ett avtal med individen och vi behöver behandla personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet.

 

4. Datadelning

Vi delar din information med följande:

4.1 Våra företag

Tillgång till personuppgifter inom Cognism och vår koncern är begränsad till de personer som har behov av att tillgång till sådan information för våra affärsändamål.

4.2 Cognism kunder

Vi kan dela personuppgifter med våra kunder för att göra det möjligt att erbjuda våra tjänster. Cognism erbjuder begränsad åtkomst till sin databas. Cognisms kunder kan använda sådan information för att kontakta individer på deras arbetstelefon och e-postadress, via annan elektronisk post eller med riktade annonser på sociala medier för att marknadsföra produkter och / eller tjänster.

Observera att Cognism behandlar sådana uppgifter som personuppgiftsombud på uppdrag av kunden, som agerar som registeransvarig, när sådan information görs tillgänglig för kunden. Kunderna kommer sannolikt att ha sin egen integritetspolicy och vi rekommenderar att du granskar den. Där Cognism har gjort personuppgifter tillgängliga för sina kunder, bör kundens integritetspolicy ange Cognism som en datakälla.

4.3 Leverantörer, underleverantörer, tjänsteleverantörer

Vi håller din information konfidentiell, men kan lämna ut den till leverantörer eller underleverantörer i den mån det är rimligt och nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Detta sker dock endast om de har gått med på att skydda denna information.

Detta omfattar externa tredje parter såsom revisorer, konsulter, experter, advokater och andra externa professionella rådgivare; IT-system, support- och värdtjänsteleverantörer; tekniker; datalagrings- och molnleverantörer och liknande tredjepartsleverantörer och leverantörer av outsourcade tjänster som hjälper oss att utföra affärsaktiviteter.

4.4 Datahanteringsplattform

En datahanteringsplattform (data management platform - DMP) är en teknisk plattform som används för att samla in och hantera data, främst för digital marknadsföring. Cognism förser DMP med data så att DMP kan generera målgruppssegment som används av annonsörer för att rikta in sig på specifika typer av användare i reklamkampanjer.

4.5 Statliga myndigheter

Dessutom kan vi lämna ut din information i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag (kan omfatta statliga och brottsbekämpande myndigheter); i samband med eventuella rättsliga förfaranden eller framtida rättsliga förfaranden; och för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier).

4.6 Potentiella förvärvare eller investerare

Om vi är inblandade i en fusion, förvärv eller försäljning av hela eller en del av våra tillgångar, kommer du att meddelas via e-post, kontomeddelande och / eller ett framträdande meddelande på vår webbplats om ändring av ägarskap eller användning av denna information, samt eventuella val du har angående denna information.

 

5. Hur vi kommer att använda information vi samlar in om dig

Cognisms webbplats och kundplattform: Cognism kan behandla dina personuppgifter för följande egna ändamål:

 • för att administrera inloggning på plattformen (om tillämpligt) och för att leverera våra tjänster till våra kunder enligt överenskomna användarvillkor;
 • för att svara på dina förfrågningar och tillhandahålla support, inklusive att ge dig och / eller din organisation information om de tjänster Cognism erbjuder;
 • för att hålla dig uppdaterad via vår e-postlista med nyheter, erbjudanden och uppdateringar om Cognism (se nedan för hur du avslutar prenumerationen);
 • för att sammanställa rapporter om hur besökare använder Cognisms webbplats och för att förbättra webbplatsen;
 • för att marknadsföra Cognism till personer som tidigare har besökt vår webbplats;
 • för att göra reklam för Cognism på sociala medier, vilket innebär riktad marknadsföring för Cognism om du har anslutit till oss på sociala medier.

Vi arbetar med tredje parts reklamnätverk och sociala medieplattformar i enlighet med vår cookiepolicy. Om du vill ta reda på mer om hur dessa tredje parter samlar in och behandlar din information ska du granska deras respektive integritetspolicy.

Cognisms databas: Vi kan använda dina personuppgifter i Cognisms databas för följande ändamål:

 • för att bygga upp vår databas med affärsintelligens för att göra det möjligt för våra kunder att generera och hantera försäljningsled med avseende på företag och personer med stor nettoförmögenhet.
 • för att göra det möjligt för våra kunder att visa relevanta annonser på sociala medier (som Facebook, LinkedIn och Instagram) och andra tjänster;
 • för att göra det möjligt för våra kunder att utöka sina befintliga register över kundrelationer och ta emot uppdateringar om ändringar;
 • för forskning och sammanställande av statistiska aggregerade rapporter baserade på data som finns i Cognisms databas med affärsintelligens;
 • för att tillhandahålla datahanteringsplattformar;
 • för att driva våra egna marknadsföringskampanjer och marknadsföra våra tjänster.

Vi behandlar också personuppgifter för att uppfylla våra nödvändiga juridiska och regelmässiga skyldigheter. Dessa inkluderar förebyggande, utredning och upptäckt av brott, bedrägerier eller antisocialt beteende och lagföring av brottslingar, inklusive arbete med brottsbekämpande myndigheter.

Allt innehåll: Om du skickar oss olämpligt innehåll eller på annat sätt uppträder på ett störande sätt när du använder vår webbplats kan vi behandla personuppgifter som ingår i dina meddelanden för att svara på och stoppa sådant beteende. Om vi rimligen tror att du bryter mot eller kan bryta mot lagen (till exempel om innehåll som du skickar utgör trakasserier eller är förtalande), kan vi använda dina personuppgifter som t.ex. din e-post för att informera din internetleverantör eller brottsbekämpande myndigheter om innehållet.

 

6. Opt-out-alternativ för marknadsföring

Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas i Cognisms databas för de syften som anges ovan, ange dina uppgifter här eller kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter.

Om du får e-post med marknadsföring från oss och vill bli borttagen från e-postlistan ber vi dig meddela oss genom att klicka på avregistreringen längst ned på meddelandet.

 

7. Appen

Ytterligare begränsningar för användning av dina Google-användardata: 

Utöver vad som anges i denna integritetspolicy kommer appens användning av personuppgifter, om du ger den tillgång till följande typer av Google-data, att omfattas av dessa ytterligare begränsningar: 

7.1 Appens användning av och överföring till andra appar av information som tas emot från Google-konton följer Google API Services User Data Policy, inklusive kraven för begränsad användning, som finns på följande länk: https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy#additional_requirements_for_specific_api_scopes. Observera att dessa policyer tillhör Google och att Cognism därför inte har någon kontroll över dem. Vi rekommenderar att du besöker Googles policyer direkt för mer information om deras procedurer och framtida uppdateringar. 

7.2 Appen använder endast sina behörigheter för att läsa, skriva eller ändra innehåll i brödtexten i Gmail-meddelanden (inklusive bilagor), metadata, rubriker och inställningar för att tillhandahålla en webbaserad e-postklient som gör det möjligt för användare att skriva, skicka, läsa och bearbeta e-post och kommer inte att överföra sådana Gmail-data till utomstående såvida det inte är nödvändigt för att tillhandahålla och förbättra dessa funktioner, följa tillämplig lagstiftning eller som en del av en fusion, ett förvärv eller försäljning av tillgångar. 

7.3 Appen använder inte sådana Gmail-data för att visa annonser. 

 7.4 Appen gör det inte möjligt för människor att läsa dessa uppgifter såvida vi inte har ditt godkännande gällande specifika meddelanden, det är nödvändigt för säkerhetsändamål t.ex. vid utredande av missbruk, för att följa tillämplig lagstiftning eller för appens interna funktioner och dock endast efter uppgifter har sammanställts och anonymiserats. 

 

8. Dina rättigheter i förhållande till personuppgifter som vi behandlar om dig

Du har följande rättigheter om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig. Vi strävar efter att göra detta utan dröjsmål och senast inom en månad.

För att skicka en begäran ber vi dig kontakta oss med ovanstående kontaktuppgifter, adresserade till dataskyddsombudet.

8.1 Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och att korrigera eventuella felaktigheter.

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder i den utsträckning som krävs enligt lag för att tillhandahålla, korrigera eller radera dina personuppgifter (gäller även tredje part som de har lämnats ut till).

8.2 Gör invändning mot vår behandling av dina uppgifter

Du kan be oss att begränsa, stoppa behandlingen eller ta bort dina personuppgifter om:

 • du drar tillbaka ditt samtycke till Cognisms behandling av dina personuppgifter;
 • Cognism inte längre behöver behandla dessa personuppgifter för det syfte för vilket de samlades in.
 • Cognism behandlar dessa personuppgifter eftersom det är i allmänhetens intresse eller för Cognisms legitima intressen, du inte samtycker till behandlingen och det inte är i vårt legitima intresse att fortsätta behandlingen;
 • personuppgifterna behandlades olagligt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet

8.3 Begär en maskinläsbar kopia av dina personuppgifter som du kan använda med en annan tjänsteleverantör

 • Om vi behandlar uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller för att du samtycker till det, kommer vi att hjälpa vi dig att flytta, kopiera eller överföra dina personuppgifter till andra IT-system om behandlingen sker automatiskt.
 • Om du begär det kommer Cognism att förse dig med relevanta personuppgifter i CSV-format. Om det är tekniskt genomförbart kan du be oss att skicka denna information direkt till en annan IT-systemleverantör om du föredrar det.

8.4 Lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

 • Meddela oss om du är missnöjd med hur Cognism behandlar dina personuppgifter.
 • Om du inte håller med om hur vi har behandlat dina uppgifter eller svarat på dina problem, eller om du inte tror att vi hanterar dina personuppgifter på ett adekvat sätt, har du rätt att lämna in ett klagomål till Information Commissioner’s Office. Mer information, inklusive kontaktuppgifter, finns på https://ico.org.uk


9. Datalagring

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för det relevanta ändamålet.

För att avgöra en lämplig lagringsperiod för personuppgifter beaktar vi personuppgifternas omfattning, karaktär och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, syftet för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt samt tillämpliga rättsliga krav.

10. Barn

Vi begär inte medvetet data från eller marknadsför till barn under 18 år. Om en förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att hens barn har skickat oss information utan deras samtycke bör hen kontakta oss på privacy@cognism.com. Vi tar bort sådan information från våra register inom rimlig tid.

 

11. Säkerhet

Cognism har åtagit sig att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar, utlämnande eller förstörelse. Vi kommer att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra missbruk eller ändring av dina personuppgifter.

Våra säkerhetsåtgärder inkluderar:

 • hashning och kryptering av våra tjänster och data;
 • regelbunden granskning av insamling av information;
 • kryptering av våra tjänster och data;
 • begränsad åtkomst till data för anställda, entreprenörer och agenter; samt
 • interna policyer som beskriver vår datasäkerhet.

Även om vi strävar efter att tillhandahålla rimlig säkerhet för information vi behandlar och lagrar ska du vara medveten om att inget säkerhetssystem kan förhindra alla potentiella säkerhetsöverträdelser.

 

12. Ändringar

Vi kommer efter behov att meddela dig via e-post och / eller meddelande på webbplatsen om eventuella ändringar i denna integritetspolicy.

 

13. Internationella dataöverföringar

Personuppgifter som du tillhandahåller till oss lagras i allmänhet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Eftersom vi driver en global verksamhet och den teknik som detta innebär kan dina personuppgifter dock överföras till tredjepartsleverantörer utanför EES, till länder där det kan finnas en lägre juridisk nivå för dataskydd.

Om vi överför dina uppgifter utanför EES, överför vi den minsta mängden data som behövs, anonymiserar uppgifter där det är möjligt och vi har dessutom avtal med dessa parter med standardklausuler för dataskydd för att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda din personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och europeiskt dataskydd. Kontakta oss om du vill veta mer om dessa skyddsåtgärder.

 

14. Bosatta i Kalifornien och CCPA

Om du är bosatt i Kalifornien har du, enligt definitionen i avsnitt 17014 Title 18 i California Code of Regulations, vissa rättigheter med avseende på dina personuppgifter som vi lagrar.

Om du har frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy och våra praxis, ber vi dig kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges längst upp i denna policy.

Se ovan för:

 • datumet då denna policy senast uppdaterades (se punkt 1)
 • kategorier av personuppgifter som samlats in om dig (se punkt 2)
 • kategorier av källor där personuppgifterna samlades in (se punkt 2)
 • syften för att samla in och sälja personlig information (se punkt 5)
 • kategorier med tredje parter som vi delar personuppgifter med (se punkt 4)
 • om du har en databasprofil, en lista över kategorier av dina personuppgifter som har sålts under de senaste 12 månaderna (se punkt 2)
 • om du har en databasprofil, en lista över kategorier av dina personuppgifter som har sålts under de senaste 12 månaderna (se punkt 2)

Vi har lämnat ut och sålt personuppgifter till tredje part under de senaste 12 månaderna.

Vi säljer inte personuppgifter som tillhör minderåriga under 16 år utan målsmans samtycke.

Du kan utse ett behörigt ombud för att göra en begäran under CCPA. Det behöriga ombudet måste lämna bevis på att de har anlitats av dig att agera för dina räkning samt bevis på sin egen identitet.

Du har rätt att:

 • begära åtkomst till dina personuppgifter samt information om vilka personuppgifter Cognism samlar in, använder, lämnar ut och säljer;
 • begära radering av dina personuppgifter som samlas in eller lagras av oss;
 • förbjuda oss att sälja personuppgifter (fyll i dina uppgifter här: Sälj inte min information);
 • inte diskrimineras för att du utövar några av dina rättigheter enligt California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA).

För att skicka en verifierbar begäran ber vi dig kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter, adresserad till dataskyddsombudet eller ringa oss på 001 8338291090. Vi kan verifiera din begäran genom att be om legitimation.