Skip to content

Tietosuojakäytäntö

1. Johdanto ja yleiset ehdot

Tämä tietosuojakäytäntö kattaa Cognism Limitedin (tässä käytännössä "Cognism", "me" tai "meidän") henkilötietojen käsittelyn sen tarjotessa palvelujaan asiakkailleen.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa tästä tietosuojakäytännöstä, ota yhteyttä seuraavasti:

Puhelin: +44 20 3858 0822

Sähköposti: privacy@cognism.com

Cognism on sitoutunut suojaamaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, mitä henkilötietoja me keräämme sinulta tai julkisista lähteistä ja miten niitä käsitellään. Kun me päätämme näiden henkilötietojen tarkoituksesta tai käsittelytavasta, me olemme "rekisterinpitäjä". Noudatamme kaikkia soveltuvia suojauslakeja, mukaan lukien yleinen tietosuoja-asetus 2016/679. Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä henkilötietojasi suoriin markkinointitarkoituksiin. Katso tämän suorittamiseen lisätietoja alla olevasta kohdasta 7.

Tässä tietosuojakäytännössä selitetään seuraavat:

 • Mitä henkilötietoja me saatamme sinusta kerätä;
 • Miksi käsittely on lain mukaista;
 • Kenelle me saatamme jakaa tietojasi;
 • Miten me käytämme näitä tietoja;
 • Kenelle me paljastamme nämä tiedot; ja
 • Tietoja koskevat oikeutesi.

2. Mitä tietoja COGNISM minusta kerää?

Me keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja, joihin saattavat sisältyä henkilötiedot.

Cognismin verkkosivusto: Jos otat meihin yhteyttä verkkosivustollamme palvelujamme koskien tai pyydät esittelyä, täyttämäsi lomakkeet tai lähettämäsi sähköpostiviestit saattavat sisältää tietoa sinusta, esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi, organisaation, jonka puolesta otat meihin yhteyttä, ja tiedustelusi.

Cognismin asiakasverkkoalusta Tarjotaksemme Cognismin asiakkaille pääsyn alustallemme ja mahdollistaaksemme heidän pääsynsä palveluihimme keräämme jokaisen kyseisen asiakkaan valtuuttaman henkilön nimen, sähköpostiosoitteen ja salasanan alustalle pääsyn edellytyksenä.

Verkkosivuston ja alustan analytiikka: Verkkosivustollamme ja asiakasverkkoalustallamme käytetään evästeitä ja muita mekanismeja analyyttisten tietojen keräämiseen ja kirjaamiseen. Nämä auttavat käytön analysoinnissa, verkkosivuston käyttöä koskevien tilastoraporttien laatimisessa ja verkkosivuston ja markkinoinnin parantamisessa. Löydät lisätietoa evästeiden käytöstä ja evästeasetuksista evästeitä koskevasta käytännöstämme täältä.

Seuraavia tietoja saatetaan kerätä:

 • verkkosivuston kävijämäärä;
 • sivut, joilla käydään verkkosivustolla käytäessä, ja käytetty aika sivua kohden;
 • sivun vuorovaikutustiedot, kuten vieritys-, napsautus- ja selailumenetelmät;
 • verkkosivustot, joilta kävijät ovat tulleet ja joille he siirtyvät jälkeenpäin;
 • sivujen vasteajat ja mahdolliset latausvirheet; ja
 • muut loppukäyttäjän laitetta koskevat tekniset tiedot, kuten IP-osoite tai selainvalmisosat.

Cognismin tietokanta: Cognism kokoaa nykyisiä ja aikaisempia yritysten yhteystietoja. Henkilöistä Cognismin tietokantaan kerättyihin tietoihin sisältyvät seuraavat:

 • Nimi;
 • Työnantajayritys ja yrityksen tiedot;
 • Toimiston sijainti (maa ja kaupunki);
 • Työpuhelinnumero;
 • Työsähköpostiosoite;
 • Työnimike;

Säilytämme myös työnantajayrityksen tietoja, kuten sen nimi, alias, koko, toimiala ja verkkosivusto. Joissain tapauksissa arvioimme henkilön nettoarvon julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella (esimerkiksi työhistorian tai onko kyseinen henkilö aiemmin myynyt yrityksen osakkeita). Kun olet vaihtanut työpaikkaa, saatamme säilyttää aiemmat työnantajasi ja aiemmat työnimikkeesi.

Cognism tarvitsee tietokantaansa arkistoitavan työsähköpostiosoitteen tiettyjen palvelujen näkökohtien tarjoamiseen. Jos Cognism ei tarvitse profiiliin työsähköpostiosoitetta, se saattaa luoda työsähköpostiosoitteen sähköpostiosoiterakenteen perusteella, jota työnantajayrityksen ymmärretään käyttävän.

Säilytämme myös hajautettuja henkilökohtaisia sähköpostiosoitteita. Hajautus on eräänlainen salausmenetelmä, jonka avulla itse sähköpostiosoite sekoitetaan ja korvataan yksilöllisellä viitteellä, jota kutsutaan tiivisteeksi. Tiiviste on yksi tavoista, joita käytetään saman henkilön paikallistamiseen sosiaalisesta verkostosta. Me emme palauta tiivistettä emmekä käytä henkilökohtaista sähköpostiosoitetta ottaaksemme sinuun yhteyttä.

Suurin osa sinusta keräämistämme henkilötiedoista on peräisin julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten liiketoimintaan ja työnhakuun suunnatuista sosiaalisista verkostoista, rekrytointi- ja yrityssivustoilta.

Tietoa kerätään myös kanssasi käydystä viestinnästä (sähköpostitse tai puhelimitse käydystä), asiakkailtamme, rekrytoijilta ja muilta käypien tietojen tuottajilta. Cognism ei kerää tarkoitushakuisesti liiketoimintaan liittymätöntä tietoa, kuten syntymäaikaa, kotiosoitetta, kotisähköpostiosoitetta tai -puhelinnumeroa eikä arkaluonteisia henkilötietoja.

3. Käsittelyn perusteet


3.1 Suostumus

Joissain tapauksissa Cognism käsittelee tietojasi suostumuksellasi. Suostumuksen saattaa pyytää kolmas osapuoli Cognismin puolesta. Sinulla on oikeus perua kyseinen suostumus milloin tahansa, ja me lopetamme tietojen käsittelyn suostumuksen perumisen jälkeen.

3.2 Oikeutettu etu

Cognism käsittelee henkilötietojasi, kun tämä on meidän tai asiakkaittemme oikeutettu etu ja kun sinun oikeutesi eivät kumoa näitä etuja. Meidän ja asiakkaittemme oikeutettuihin etuihin kuuluvat seuraavat: tietojen saaminen mahdollisista yritysasiakkaista järjestettynä yhteen hakukelpoiseen tietokantaan, pääsy ajantasaisiin ja täydellisiin tietoihin, mahdollisuus tunnistaa henkilö, jolla on tietty rooli B2B-johdossa; mahdollisuus tunnistaa henkilöt, joilla on tietty arvioitu nettoarvo, mahdollisuus tarjota asiakkaille ainoastaan yhteydenotto tiettyihin yhteyshenkilöihin, mahdollisuus luoda potentiaalisia B2B-liidejä ja ottaa näihin yhteyttä B2B-markkinoinnin tiettyjen muotojen toteuttamiseksi, pääsy kerättyihin tilastotietoihin mallien ja trendien ymmärtämistarkoituksessa.

3.3 Tarpeellinen vastuun takia

Cognism saattaa käsitellä tietojasi noudattaakseen lakien ja asetusten mukaisia vastuita, esim. rikoksen, petoksen tai antisosiaalisen käytöksen estämisen, tutkinnan ja havaitsemisen sekä rikollisten syyttämisen takia, mukaan lukien yhteistyö lainvalvontaviranomaisten kanssa.

3.4 Tarpeellinen vastuun täyttämiseksi sopimuksen perusteella

Cognism saattaa käsitellä tietojasi, kun meillä on sopimus henkilön kanssa ja meidän on käsiteltävä hänen henkilötietojaan noudattaaksemme vastuitamme sopimuksen perusteella.

4. Tietojen jakaminen

Me jaamme tietojasi seuraaville:

4.1 Omat yrityksemme

Pääsy henkilötietoihin Cognismin ja yritysryhmämme sisällä rajoittuu niihin henkilöihin, joilla on tarve päästä tietoihin liiketoimintatarkoituksessa.

4.2 Cognismin asiakkaat

Me saatamme jakaa henkilötietoja asiakkaillemme osana palvelujemme tarjoamista. Cognism tarjoaa rajoitetun pääsyn tietokantaansa. Cognismin asiakkaat voivat käyttää tietoja yhteyden ottamiseksi henkilöihin käyttäen heidän työpuhelinnumeroaan, työsähköpostiaan, muiden sähköisten postiosoitteiden tai kohdennettujen bannerimainosten kautta sosiaalisissa verkostoissa markkinoidakseen tuotteita ja/tai palveluita.

Huomautamme, että antaessaan tiedot asiakkaittensa saataville Cognism käsittelee kyseisiä tietoja käsittelijänä asiakkaan puolesta, joka toimii kontrolloijana. Asiakkailla on todennäköisesti omat tietosuojakäytäntönsä ja kieltäytymisvaihtoehtonsa, ja suosittelemmekin tarkistamaan ne. Kun Cognism on antanut henkilötietoja asiakkaittensa saataville, asiakkaan tietosuojakäytännössä tulee mainita Cognism tietolähteenä.

4.3 Tuottajat, alihankkijat, palveluiden tarjoajat

Me pidämme tietojasi luottamuksellisina, mutta saatamme paljastaa ne tuottajille tai alihankkijoille siinä määrin kuin tämä on kohtuullisesti tarpeen tässä tietosuojakäytännössä hahmoteltuihin tarkoituksiin. Tämä tapahtuu kuitenkin sen perusteella, että he ovat suostuneet suojaamaan kyseiset tiedot.

Tähän kuuluvat ulkoiset kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, kuten kirjanpitäjät, auditoijat, asiantuntijat, lakimiehet ja muut ulkopuoliset ammattimaiset neuvonantajat; IT-järjestelmien, -tuen ja -isännöintipalvelun tarjoajat; tekniset insinöörit; tietojen tallennus- ja pilvipalvelujen tarjoajat ja samankaltaiset kolmannen osapuolen toimijat ja ulkoistettujen palvelujen tarjoajat, jotka auttavat meitä liiketoimintojemme suorittamisessa.

4.4 Tiedonhallintaympäristö

Tiedonhallintaympäristö (DMP) on teknologiaympäristö, jota käytetään tietojen keräämiseen ja hallintaan, pääasiassa digitaaliseen markkinointiin. Cognism tarjoaa DMP:itä tietoineen siten, että DMP pystyy luomaan yleisösegmenttejä, joita mainostajat käyttävät kohdentaakseen verkkomarkkinointikampanjansa tietyn tyyppisille käyttäjille.

4.5 Viranomaiset

Lisäksi saatamme paljastaa tietojasi lain velvoittamassa laajuudessa (tähän saattavat sisältyä hallintoelimet ja lainvalvontaviranomaiset); mahdollisen oikeudenkäynnin tai oikeudenkäyntiprosessin yhteydessä; ja osoittaaksemme, harjoittaaksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme (mukaan lukien tietojen tarjoaminen toisille petoksen ehkäisytarkoituksessa).

4.6 Mahdolliset ostajat tai sijoittajat

Jos koko omaisuutemme tai osa siitä fuusioidaan, ostetaan tai myydään, mahdollisesta omistajan tai näiden tietojen käytön muutoksesta sekä näitä tietoja koskevista mahdollisista vaihtoehdoista ilmoitetaan sinulle sähköpostitse, viestinä tilille ja/tai huomiota herättävästi internetsivuillamme.

5. Miten me käytämme sinusta keräämiämme tietoja

Cognismin verkkosivusto ja Cognismin asiakasalusta: Me saatamme käsitellä henkilötietojasi seuraavia Cognismin omia tarkoituksia varten:

 • alustan kirjautumisten hallinnointiin (soveltuvuuden mukaan) ja palvelujemme tarjoamiseen asiakkaillemme sovittujen palveluehtojen mukaisesti;
 • pyyntöjesi käsittelyyn vastataksemme ja tarjoataksemme tukea, mukaan lukien tarjoataksemme sinulle ja/tai organisaatiollesi tietoa Cognismin tarjoamista palveluista;
 • pitääksemme sinut ajan tasalla postituslistamme kautta Cognismia koskevista uutisista, tarjouksista ja päivityksistä (ks. alta tilauksen perumista koskevat ohjeet);
 • tietojen kokoamiseen kävijöiden Cognismin verkkosivuston käytöstä ja verkkosivuston parantamiseen;
 • Cognismin uudelleenmarkkinointiin, jonka avulla voimme esittää Cognism-mainoksia henkilöille, jotka ovat aiemmin käyneet verkkosivustollamme;
 • Cognismin mainontaan sosiaalisissa verkostoissa, mikä tarkoittaa, että jos linkkaudut jollekin sosiaalisen median alustallemme, saatat saada kohdennettua markkinointia Cognism-mainoksineen kyseisen sivuston kautta.

Teemme yhteistyötä kolmannen osapuolen mainontaverkostojen ja sosiaalisen median alustojen kanssa, kuten evästekäytännöissämme täällä kerrotaan. Jos haluat tietää lisää tavoista, joilla nämä kolmannet osapuolet keräävät ja käsittelevät tietojasi, käy katsomassa heidän vastaavat tietosuojakäytäntönsä.

Cognismin tietokanta: Me saatamme käsitellä Cognismin tietokannassa olevia henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

 • rakentaaksemme myyntiälykantaa, jonka avulla asiakkaamme voivat luoda ja hallinta myyntiliidejä yritysten ja suuren nettoarvon henkilöiden suhteen;
 • antaaksemme asiakkaillemme mahdollisuuden tarjota asianmukaisia bannerimainoksia ja muita palveluja sosiaalisissa verkostoissa (kuten Facebookissa, LinedInissä ja Instagramissa);
 • antaaksemme asiakkaillemme mahdollisuuden parantaa olemassa olevia asiakassuhteiden hallinta-arkistojaan ja saada ajantasaisia päivityksiä muutoksista;
 • suorittaaksemme tutkimusta ja kootaksemme tilastoraportteja Cognismin myyntiälytietokannassa säilytettävien tietojen perusteella;
 • tarjotaksemme tiedonhallintaympäristöjä;
 • pitääksemme omia markkinointikampanjoitamme ja mainostaaksemme palveluitamme.

Käsittelemme henkilötietoja myös noudattaaksemme välttämättömiä lakien ja asetusten vaatimuksia. Näihin kuuluvat rikoksen, petoksen tai antisosiaalisen käytöksen estäminen, tutkiminen ja havaitseminen sekä rikollisten syyttäminen, mukaan lukien yhteistyö lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Koko sisältö: Jos lähetät meille moitittavaa sisältöä tai käyttäydyt muutoin häiritsevästi käyttäessäsi verkkosivustoamme, saatamme käsitellä viestisi sisältämiä henkilötietoja vastaamiseen ja kyseisen käytöksen lopettamiseen. Jos voimme kohtuudella uskoa, että rikot tai saatat rikkoa lakia (esimerkiksi koska lähettämäsi sisältö on häiritsevää tai loukkaavaa), voimme käyttää henkilötietojasi ilmoittaaksemme sisällöstä asianmukaisille kolmansille osapuolille, esimerkiksi sähköpostisi/internetyhteyden tarjoajallesi tai viranomaisille.

6. Markkinoinnin lopettamisvaihtoehdot

Jos et halua, että henkilötietojasi käytetään Cognismin tietokannassa yllä esitettyihin tarkoituksiin, anna tietosi täällä tai ota meihin yhteyttä käyttäen yllä olevia yhteystietoja.

Jos saat meiltä markkinointiviestejä ja haluat nimesi poistettavan postituslistalta, napsauta peru tilaus minkä tahansa meiltä saamasi markkinointiviestin alareunassa.

7. Sovellus

Google-käyttäjätietojesi käytön lisärajoitukset: 

Minkään muun tässä tietosuojakäytännössä estämättä, jos annat Sovellukselle luvan päästä seuraavantyyppisiin Google-tietoihisi, Sovelluksen kyseisten tietojen käyttö on näiden rajoitusten alaista: 

7.1 Sovelluksen Google-tileiltä saamien tietojen käyttö ja siirto johonkin muuhun sovellukseen noudattaa Google API Servicesin käyttäjätietokäytäntöä, mukaan lukien rajoitetun käytön vaatimukset, joka löytyy seuraavasta linkistä: https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy#additional_requirements_for_specific_api_scopes. Huomioi, että nämä ovat Googlen käytäntöjä, ja niinpä Cognism ei millään tavoin hallitse niitä tai puutu niihin. Lisätietojen ja tulevien päivitysten saamiseksi suosittelemme tutustumaan suoraan Googlen käytäntöihin. 

7.2 Sovellus käyttää pääsyä Gmail-viestirunkojen, metadatan, otsikoiden ja asetusten lukuun, kirjoitukseen, muokkaukseen tai hallintaan (ml. liitteet) ainoastaan tarjotakseen verkkopostilaatikon, jossa käyttäjä voi kirjoittaa, lähettää, lukea ja käsitellä sähköpostiviestejä, eikä siirrä näitä Gmail-tietoja muille ellei se ole välttämätöntä näiden ominaisuuksien tarjoamiseksi ja parantamiseksi, soveltuvien lakien noudattamiseksi tai osana omaisuuden fuusiota, ostoa tai myyntiä. 

7.3. Sovellus ei käytä näitä Gmail-tietoja mainostamiseen. 

 7.4 Sovellus ei anna ihmisille lupaa lukea näitä tietoja, ellei meillä ole tiettyjä viestejä koskevaa myönteistä lupaasi tai se on välttämätöntä turvallisuuden takia, kuten tutkittaessa väärinkäyttöä, soveltuvien lakien noudattamiseksi tai Sovelluksen sisäisten toimintojen takia, ja silloinkin vain, kun tiedot on aggregoitu ja anonymisoitu. 

8. Sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, mitä tulee sinua koskevien henkilötietojen käsittelytapaamme. Vastaamme pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa.

Ota meihin yhteyttä käyttäen yllä olevia yhteystietoja ja osoita pyyntö tietosuojavaltuutetulle.

8.1 Sinulla on oikeus pyytää kopio henkilötiedoista, joita sinusta säilytämme, ja vaatia epätarkkuuksien korjausta-

Pyrimme parhaamme mukaan ja lain edellyttämässä laajuudessa toimittamaan, korjaamaan tai poistamaan sinusta tiedostoissamme säilyttämämme (ja mahdollisten kolmansien osapuolten, joille tiedot on paljastettu, säilyttämät) henkilötiedot.

8.2 Vastusta tietojesi käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan tai lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn tai poistamaan henkilötietosi, jos:

 • suostuit siihen, että Cognism käsittelee henkilötietojasi ja peruit kyseisen suostumuksen;
 • Cognismin ei tarvitse enää käsitellä näitä henkilötietoja siitä syystä, jota varten ne kerättiin;
 • Cognism käsittelee näitä henkilötietoja, koska se on yleisen edun mukaista tai Cognismin oikeutetun edun mukaista, et suostu kyseiseen käsittelyyn eikä meillä ole niiden käsittelyn jatkamiseen liittyvää oikeutettua ja ensisijaista tavoitetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • haluat henkilötietosi poistettavan oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi.

8.3 Pyydä henkilötiedoistasi koneellisesti luettava kopio, jota voit käyttää toisen palveluntarjoajan kanssa

 • Jos käsittelemme tietoja suorittaaksemme sinua koskevia velvoitteitamme tai suostumuksesi takia, jos kyseinen käsittely suoritetaan automaattisesti, autamme sinua siirtämään tai kopioimaan henkilötiedot toisiin IT-järjestelmiin.
 • Cognism antaa sinulle pyynnöstäsi asiaankuuluvat henkilötiedot CSV-muodossa. Voit pyytää meitä lähettämään nämä tiedot suoraan toiselle IT-järjestelmän tarjoajalle, jos haluat ja jos se on teknisesti mahdollista.

8.4 Valituksen tekeminen valvontaviranomaisille

 • Jos et pidä tavasta, jolla Cognism käsittelee henkilötietojasi, kerro meille asiasta.
 • Jos et hyväksy tapaa, jolla olemme käsitelleet tietojasi tai vastanneet huoliisi tai jos emme mielestäsi käsittele henkilötietojasi riittävästi, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Lisätietoja, myös yhteystiedot, löytyvät osoitteesta https://ico.org.uk

9. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen kyseistä tarkoitusta varten.

Määrittääksemme, mikä henkilötietojen sopiva säilytysaika on, otamme huomioon henkilötietojen määrän, luonteen ja arkaluonteisuuden, henkilötietojesi luvattomasta käytöstä tai paljastumisesta aiheutuvan mahdollisen riskin, tarkoituksen, jota varten käsittelemme henkilötietojasi ja voimmeko saavuttaa nuo tarkoitukset muilla tavoin sekä soveltuvat lain vaatimukset.

10. Lapset

Emme tietoisesti tavoittele tietoa alle 18-vuotiailta lapsilta tai markkinoi heille. Jos vanhempi tai huoltaja saa tietoonsa, että hänen lapsensa on antanut meille tietoja ilman vanhemman/huoltajan suostumusta, on hänen otettava yhteyttä meihin osoitteeseen privacy@cognism.com. Poistamme kyseiset tiedot tiedostoistamme kohtuullisessa ajassa.

11. Turvallisuus

Cognism on sitoutunut pitämään henkilötietosi turvassa luvattomalta pääsyltä tai säilyttämiemme tietojen luvattomilta muutoksilta, paljastumisilta tai tuhoamisilta. Ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin teknisiin ja organisaatiota koskeviin varotoimiin estääksemme henkilötietojesi menetyksen, väärinkäytön tai muuttamisen.

Turvatoimiimme kuuluvat:

 • palvelujemme ja tietojemme hajautus ja salaus;
 • tietojen keräämisen säännöllinen tarkastus;
 • palvelujemme ja tietojemme salaus;
 • työntekijöiden, urakoitsijoiden ja toimijoiden tietoihin pääsyn rajaaminen; ja
 • sisäiset käytännöt, joilla määritellään tietoturvallisuus.

Huomioithan, että vaikka pyrimme turvaamaan käsittelemämme ja säilyttämämme tiedot mahdollisimman hyvin, mikään turvajärjestelmä ei pysty estämään kaikkia mahdollisia turvallisuusrikkomuksia.

12. Muutokset

Ilmoitamme tämän tietosuojakäytännön mahdollisista muutoksista sähköpostitse ja/tai verkkosivustollamme, soveltuvuuden mukaan.

13. Kansainvälinen tietojen siirto

Meille antamiasi henkilötietoja säilytetään yleensä Euroopan talousalueella (EEA). Maailmanlaajuisen liiketoimintamme ja tarvittavan teknologian luonteen takia henkilötietosi saatetaan kuitenkin siirtää kolmannen osapuolen palveluntarjoajille EEA:n ulkopuolelle, maihin, joissa saattaa olla matalampi tietoturvalakien taso.

Kun siirrämme tietojasi EEA:n ulkopuolelle, siirrämme niitä tarvittavan vähimmäismäärän, anonymisoimme ne mahdollisuuksien mukaan, ja lisäksi meillä on kyseisten osapuolten kanssa sopimukset, joihin sisältyvät vakiotietoturvalausekkeet sen varmistamiseksi, että henkilötietojesi suojaamiseen käytetään asianmukaisia turvatoimia tämän tietosuojakäytännön ja Euroopan tietosuojatason mukaisesti. Jos haluat tietää lisää näistä turvatoimista, ota meihin yhteyttä.

14. Kalifornian asukkaat ja CCPA

Jos olet Kalifornian asukas, Kalifornian säännöstön nimikkeen 18 kappaleessa 17014 määritellysti, sinulla on tiettyjä oikeuksia sinusta säilyttämiemme henkilötietojen suhteen.

Jos sinulla on tietosuojakäytänteitämme ja -käytäntöjämme koskevia kysymyksiä ja huolenaiheita, ota meihin yhteyttä tämän käytännön yläreunassa esitetyillä yhteystiedoilla.

Ylhäältä löytyvät:

 • päivä, jolloin tämä käytäntö on viimeksi päivitetty (ks. kohta 1)
 • sinusta kerättyjen henkilötietojen luokat (ks. kohta 2)
 • niiden lähteiden luokat, joista henkilötiedot on kerätty (ks. kohta 2)
 • henkilötietojen keräämisen ja myymisen tarkoitus (ks. kohta 5)
 • niiden kolmansien osapuolten luokat, joille jaamme henkilötietojasi (ks. kohta 4)
 • kun sinulla on profiili tietokannassamme, luettelo sinusta viimeisten 12 kuukauden sisällä myytyjen henkilötietojen luokista (ks. kohta 2)
 • kun sinulla on profiili tietokannassamme, luettelo sinusta viimeisten 12 kuukauden sisällä myytyjen henkilötietojen luokista (ks. kohta 2)

Olemme paljastaneet ja myyneet henkilötietoja kolmansille osapuolille viimeisten 12 kuukauden sisällä.

Me emme myy alle 16-vuotiaiden alaikäisten henkilötietoja ilman myönteistä valtuutusta.

Voit määritellä valtuutetun toimijan tehdäksesi pyynnön CCPA:n puitteissa puolestasi. Valtuutetun toimijan on toimitettava todiste siitä, että toimii sinun valtuuttamanasi puolestasi, ja todiste omasta identiteetistään.

Sinulla on oikeus:

 • pyytää pääsy henkilötietoihisi ja pyytää, että Cognism paljastaa, mitä henkilötietoja se kerää, käyttää, paljastaa ja myy;
 • pyytää poistamaan meidän keräämämme ja säilyttämämme henkilötiedot;
 • kieltää henkilötietojesi myynti (anna tässä tietosi: Älkää myykö tietojani);
 • olla joutumatta syrjityksi sen takia, että käytät joitain vuoden 2018 Kalifornian kuluttajansuojalain (CCPA) alaisia oikeuksiasi.

Tehdäksesi todistettavan pyynnön ota meihin yhteyttä käyttäen yllä olevia yhteystietoja ja osoita pyyntö tietosuojavaltuutetulle tai soita meille numeroon 001 8338 2910 90. Saatamme varmentaa pyyntösi pyytämällä henkilöllisyystodistusta.